София, ул. "Леонардо да Винчи" № 4 +359 88 953 4743 aobv@mail.bg acebook

За нас

Сдружение "Аутизъм - образование, бъдеще и възможности"

АОБВ е създадено от родители на деца с аутизъм, които се борят за подобряване на състоянието им и осигуряване на обучение, спорт, развитие, подобряване на състоянието и пълноценен живот.

Ние сме група родители на деца от аутистичният спектър, събрали се във времето и с обща съдба и кауза, работещи и борещи се за подобряване на състоянието, осигуряване на обучение, спорт, развитие, подобряване на състоянието и пълноценен живот на децата и младежите с аутизъм, както и на нормален живот и на самите нас - родителите, които сме неотлъчно до тях.

Сдружението е организация с нестопанска цел за подпомагане и създаване на благоприятни условия за обучение на деца с аутизъм, социализиране, предоставяне на възможности за включване на различните в обществото!

С нашата организация участваме в различни проекти, подпомагащи хората от аутистичния спектър, техните семейства, както и за квалификация на специалистите, работещи с децата и младежите.

Изграждаме връзки и с български и чуждестранни специалисти, с университети и други организации, които проследяват и подпомагат процесите.

Организацията цели свят и общество, в които хората и семействата живеещи с аутизъм, могат да подобрят максимално качеството си на живот, да се третират с най-високо ниво на достойнство и да живеят в общество, в което техните таланти и умения се оценяват.

Ако родителите са лидерите и сърцето на организацията, то отдадените специалисти със своите професионални умения, опит и работа са мозъкът, когато става въпрос за нашата мисия и насоки на действие.

Най-важна част от парадигмата на АОБВ е общността, която споделяме и в която живеем. Тя е силна,

различна и има глас. Тя е непреклонна в търсенето на отговори. От една страна общността е нашата причина да БЪДЕМ, от друга страна, това е източникът, от който черпим сила, подкрепа, вдъхновение и способността да действаме и да правим добро. Ние приемаме всички и сме готови да живеем заедно с всички без да се дразним и отхвърляме техните различия.

Кои сме ние?

Екипът на "Аутизъм - образование, бъдеще и възможности" се състои от родители, на деца с аутизъм, всеки различен по своему, но обединни в една кауза „Аутизъм-образование, бъдеще и възможности“!


Председател на Сдружението:

инж. Мирослава Стоянова – строителен инженер и финансист.


Членове на Сдружението:

Христина Бабалова – активен родител;

Лилия Големинова - журналист с музикално образование;

Даниела Герджикова – модератор на съдържание, филолог;

Ангелина Захариева –държавен служител, икономист;

Любомир Ковачев - звукорежисьор;

Иван Герджиков – оператор в кол център, филолог.