София, ул. "Леонардо да Винчи" № 4 +359 88 953 4743 aobv@mail.bg acebook

Нашите проекти

CLM

Competent Learner Model - CLM

От изключителна важност за децата от спектъра е в ранна детска възраст да се обучават и социализират, доколкото състоянието им го позволява, което е и абсолютно индивидуално за всеки, за да могат един ден те да живеят самостоятелно, да завършат училище, дори колеж, да работят и да не са в тежест на обществото.

За съжаление у нас не е разработен подход и модел за децата  с  аутизъм, такъв, който да е от най-голяма полза за тех в обучението, приобщаването, социализацията и приемането.

Провокирани не само от този факт, но и изключително притеснени за бъдещето развитие на децата, преди 5 години – активен родител, в лицето на Христина Бабалова, от нашето общество, разбра за и се запозна подробно с една от многото Американски програми за работа с деца и ученици с обучителни нарушения и аутизъм -Competent Learner Model (CLM). Прилага успешно вече над 30 години и се наблюдават доказани ползи и напредък при деца с аутизъм. Моделът ни се стори адаптивен и приложим при нашите деца и се заехме да се приложи и адаптира и в България.

CLM предлага специфична структура и методология за проектиране и провеждане на учебните часове. За разлика от настоящите стандартни подходи за преподаване и учене в българските училища, моделът CLM се използва за трансформиране на ученето в стимулираща дейност, която приспособява индивидуалните способности и нужди на всяко дете. В модела CLM учителят не трябва да прилага принудителни практики, за да накара атипичното дете да участва в учебния процес. По-скоро, методът улеснява ученето чрез разработване на ясни планове за образователния процес и разбиване на материала на малки, достъпни парчета, които позволяват на учениците да се учат със собственото си темпо и въз основа на индивидуалните си способности. Този подход дава възможност за разработване на индивидуална учебна програма (Individual Educational Program - IEP) за всяко дете.

CLM се прилага успешно във Франция, Италия, САЩ и Дубай. Помага на децата с РАС да общуват по-ефективно, да се учат да работят с другите и да развиват смислени, доверителни отношения с учители и хора извън техните близки (семейни) кръгове, което спомага за насърчаване на независимостта и улесняване на тяхната по-широка социална интеграция.

Адаптирането на моделът се оказа нелека задача, но все пак намерихме съмишленици в лицето на:

 1. Основно прогресивно училище 3 – Слатина, София, което прие нашите деца и създаде първият Специален клас за деца с аутизъм в България. През август 2020 г., въпреки пандемията от Ковид-19, фондацията управляваща училището ни сключи договор за обучение и внедряване на програмата Competent Learner Model (https://www.clmcenterofexcellence.com/pages/competent-learner-model-2020) в сътрудничество с Tucci Learning Solutions (https://tuccionline.com/). Основните компоненти на модела са:
  •  Applied Behavior Analysis (ABA) - система от принципи, които фокусират върху промяната на ученето и поведението във взаимодействие с околната среда;
  • Direct Instruction - дидактичен подход на преподаване на малки стъпки с ясни обяснения, постепенно повишаване на нивото и положителна обратна връзка;
  • Precision Teaching - програма за обучение, която фокусира върху честотата на взаимодействие и индивидуално постигане на овладяване на определени компетентности.

  Обучават се 10 специалиста, които освен с децата в Специалния клас работят и с външни деца. Специалните учители стартираха онлайн обучителна програма, която продължава две години и половина. Обучителите от Tucci Learning Solutions ще посещават България поне веднъж годишно, за да консултират специалните учители директно и да наблюдават взаимодействието с децата. Освен това, обучителите надзирават специалните учители и прогреса на децата онлайн ежеседмично. Очакваме получаване на организационен сертификат за прилагане на CLM.

 2. Нов Български университет, който ни подсказа за програмата и работи в тясно сътрудничество с Основно прогресивно училище 3 – Слатина, София.
 3.  И не на последно място Министерство на образованието и науката, което подкрепи нашата кауза и заплати таксата за първата и втората година от обучението.