София, ул. "Леонардо да Винчи" № 4 +359 88 953 4743 aobv@mail.bg acebook

МУЗИКОТЕРАПИЯ ЗА ДЕЦАТА С АУТИЗЪМ

- Постнат в Новини от

На 14.02.2022 г. стартирахме новият ни проект "МУЗИКОТЕРАПИЯ ЗА ДЕЦАТА С АУТИЗЪМ", който се осъществява с финансовата подкрепа на Фондация ''БИКОУЗ в помощ на благотворителността''. Проектът включва провеждане на музикотерапия на 6 деца от Специалния клас на Основно прогресивно училище 3 – София, филиал „Слатина“ за период от 5 месеца през учебната 2021/2022 г. от водещия специалист - Петя Кръстева. Сетивната стимулация подтиква мозъчното развитие и дейност, а двигателната система тласка сетивата. Като преминава през своя личен опит, детето създава и развива своята емоционална интелигентност. Дясното полукълбо отговаря за самоосъзнаването – чувството за собствения Аз. Детето се научава да разпознава собствените си емоции, и ще развие способността да разчита същите емоции и в другите хора. И всичко това благодарение на невербалната комуникация! А ЗВУКЪТ – оказва мощен ефект върху мозъчната дейност. Музиката, звукът представляват енергийни честоти. Различните честоти на вълните стимулират мозъка и създават терапевтичен ефект. А как влиае прякото въздействие на Музикалните елементи? В дясното полукълбо - мелодия, хармония, интервали, акорди, интонация, тембър, пространствени дълготрайни модели, а в лявото полукълбо - бързи звукови комбинации и тяхното вариране, височина на регистъра, размер, ритъм,текст, други познати звуци. Музиката е едно от най-мощните средства за себеизразяване. Чрез нея ние общуваме, като използваме друг език – езикът на нашите емоции.

enter image description here

А каква е силата на музикалните инструменти и къде се крие тя? Силата се крие в това, че инструментите предизвикват любопитството. Чрез употребата на музикалните инструменти, които детето подбира само, то достига до напълно свободни импровизации, илюстриращи желаните моментни емоции. Изразните средства като говор, движение, ритъм, съчетани с акустични музикални инструменти, провокират всички сетива и насърчават децата да търсят и използват своите творчески сили. Помагат им да подсилят вярата в собствените си възможности; да развият доверие към околните; да обменят своя досегашен житейски опит; да изграждат уважение, толерантност и сътрудничество помежду си. С помощта на елементите в музиката- мелодия, хармония, ритъм, темпо, динамика и др., децата се въвеждат в света на музиката.

Коментари