София, ул. "Леонардо да Винчи" № 4 +359 88 953 4743 aobv@mail.bg acebook

Стартирахме проект „Активни, здрави и щастливи“, с програмно финансиране по Програма „СПОРТ ЗА ВСИЧКИ“. Проектът е в изпълнение на Стратегия за развитие на физическата активност, физическото възпитание, спорта и