София, ул. "Леонардо да Винчи" № 4 +359 88 953 4743 aobv@mail.bg acebook

На 14.02.2022 г. стартирахме новият ни проект "МУЗИКОТЕРАПИЯ ЗА ДЕЦАТА С АУТИЗЪМ", който се осъществява с финансовата подкрепа на Фондация ''БИКОУЗ в помощ на благотворителността''. Проектът включва провеждане на