София, ул. "Леонардо да Винчи" № 4 +359 88 953 4743 aobv@mail.bg acebook

Направихме първите, макар и малки стъпки да отделим мъничко време и за НАС - РОДИТЕЛИТЕ. Чрез мотивационни тренинги, арт-ателиета и терапевтична- релаксираща йога, стартирахме разрешаването на социален проблем -
В изпълнение на проект „Активни, здрави и щастливи“, с програмно финансиране по Програма „СПОРТ ЗА ВСИЧКИ“ се осигуряват извънкласни и извънучилищни спортни дейности и активности на 5 ученика с разстройства от