София, ул. "Леонардо да Винчи" № 4 +359 88 953 4743 aobv@mail.bg acebook

Тренировъчна програма "ПОЗИТИВНИТЕ РОДИТЕЛИ"

- Постнат в Новини от

Направихме първите, макар и малки стъпки да отделим мъничко време и за НАС - РОДИТЕЛИТЕ. enter image description hereЧрез мотивационни тренинги, арт-ателиета и терапевтична- релаксираща йога, стартирахме разрешаването на социален проблем - подкрепа на родителите на деца и младежи с увреждания, като уязвима група от обществото. enter image description hereНаправихме първите стъпки за социално включване, водене на достоен живот, по - добър, ранообразен и здравословен!enter image description here Родителите са мотивирани и социално включени! enter image description hereНамерихме малко свободно време, лично пространство, разширихме социалните си контакти и интереси.enter image description here Изграждаме действащ социален механизъм и създадохме комплексен подход за значително подобряване на социалния живот на родителите на деца и младежи с увреждания, промени към по - добро, чрез едновременна мотивационна, психологическа и социална подкрепа за подобрявяне качеството на живот. enter image description hereРеализирахме проект: Тренировъчна програма "ПОЗИТИВНИТЕ РОДИТЕЛИ". enter image description hereПроектът е финансиран от Столична програма "Социални иновации". Приключи нашият проект Тренировъчна програма "ПОЗИТИВНИТЕ РОДИТЕЛИ", финансиран от Столична програма " Социални иновации". enter image description here enter image description here enter image description here

Коментари