София, ул. "Леонардо да Винчи" № 4 +359 88 953 4743 aobv@mail.bg acebook

„Активни, здрави и щастливи“, с програмно финансиране по Програма „СПОРТ ЗА ВСИЧКИ“

- Постнат в Новини от

В изпълнение на проект „Активни, здрави и щастливи“, с програмно финансиране по Програма „СПОРТ ЗА ВСИЧКИ“enter image description here се осигуряват извънкласни и извънучилищни спортни дейности и активности на 5 ученика с разстройства от аутистичния спектър, включващи активности и практики по Метода на социалния цирк, спортни и двигателни активности на открито в паркове и градини в извънучилищна среда. enter image description hereИгра на петанк, здравословен начин на живот, enter image description hereспортно-туристическата дейност, културно-социална дейност и осигуряване на информираност и enter image description hereпубличност на дейностите по проекта и ползите от тях иenter image description here на финансиращият орган.enter image description here Спортът е универсален език и метод заenter image description here комуникация, което е от особена важност да децата и младежите с аутизъм, предвид това, че голяма част от тях са невербални.enter image description here Дейностите по проекта се реализират в периода 07.07.2023г. – 30.11.2023г. на територията на Столична община. Обхвата на целевата група е деца и младежи на възраст от 9 до 14 години с увреждания и в конкретния случай с разстройства от аутистичния спектър, като в част от дейностите ще участват и родителите на деца и ученици, които участват в проектните дейности. enter image description hereВсички активности и дейности ще се водят от опитни и квалифицирани треньори, родители и доброволци. enter image description hereРазнообразните спортни и двигателни активности, спортно-туристическа дейност, имат за цел както физически упражнения и здравословен начин на живот - така и обучение и личностно развитие. enter image description here Активностите и практики по Метода на социалния цирк ще фоpмиpа качества, умения и нагласи, насочени към самостоятелност, довеpие, взаимопомощ и емпатия. enter image description hereЧpез заниманията с циpк, учениците включени в проекта ще имат възможността да получат базисни умения по кооpдинация, сpъчност и оpиентация, които по-късно ще игpаят важна pоля в живота. enter image description hereС активностите по Метода на социалния цирк, всички ученици ще упpажняват и подобpяват своите физически умения и pазшиpяват и укpепват духовния си потенциал, отваpяйки нов хоpизонт пpед себе си. enter image description here Спортната и двигателната активност на открито е много важна! enter image description hereВ паркове и градини се организират разходки сред природата, леки преходи и други забавни и полезни спортно-туристически и културно-социални дейности. enter image description hereКаране на ролери, скейтборди, тротинетки, игра на бадминтон. enter image description hereПо този начин ще следваме световните тенденции за спорт, „активна почивка“ и култура. enter image description hereСпоред тях най-ефективният начин за борба със стреса в големият град, с които се сблъскваме всеки ден, е тоталното откъсване от ежедневните тревоги в съчетание със спорт, движение и търсене на вътрешен мир. enter image description here enter image description here enter image description here

Коментари