София, ул. "Леонардо да Винчи" № 4 +359 88 953 4743 aobv@mail.bg acebook

Стартирахме проект „Активни, здрави и щастливи“, с програмно финансиране по Програма „СПОРТ ЗА ВСИЧКИ“

- Постнат в Новини от

enter image description hereСтартирахме проект „Активни, здрави и щастливи“, с програмно финансиране по Програма „СПОРТ ЗА ВСИЧКИ“. enter image description hereПроектът е в изпълнение на Стратегия за развитие на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спорт-туристическата дейност в Столична община (2022-2030 г.) „София спортува“. Проектът е за осигуряване на извънкласни и извънучилищни спортни дейности и активности на 5 ученика с разстройства от аутистичния спектър, включващи активности и практики по Метода на социалния цирк, спортни и двигателни активности на открито в паркове и градини в извънучилищна среда. Игра на петанк, здравословен начин на живот, спортно-туристическата дейност, културно-социална дейност и осигуряване на информираност и публичност на дейностите по проекта и ползите от тях и на финансиращият орган.enter image description here

Коментари