София, ул. "Леонардо да Винчи" № 4 +359 88 953 4743 aobv@mail.bg acebook

Аутизъм Симптоми

- Постнат в Новини от

enter image description here

Трите основни симптома според класификациите на психичните заболявания МКБ-10 и ДСМ-IV са 1) нарушение в социалните взаимоотношения, 2) нарушения на речта и езика и 3) стереотипен, повтарящ се репертоар на действия и интереси.

Нарушението на социалните взаимоотношения:

неспособност на пациента да управлява социалните си контакти чрез невербално поведение (социална усмивка, мимика, зрителен контакт) неспособност за установяване на отношения с връстници (силно изразена липса на интерес към връстници, липса на приятелства)

несподеляне на интереси или чувства с другите (не посочва интересни неща на другите) липса на социално-емоционална обвързаност с другите (неуместно поведение в социални ситуации; липса на емоционални реакции, например утешаване; изглежда така, сякаш използват другите като предмети)

Нарушенията на речта и езика:

речта липсва или е неразбираема за околните липсва компенсация на вербалната реч чрез мимика или жестове, липсва спонтанна имитация на действията на другите стереотипни, повтарящи се, своеобразни изрази, както и неологизъм, ехолалия, изговаряне на мисли на глас

Повтарящи се, стереотипни действия са:

стереотипни, необичайни действия или тясно ограничени специални интереси (ритуали, фиксирано наблюдаване на движещи се обекти) стереотипни и повтарящи се маниеризми (въртене на пръсти пред очите, люлеене върху стол, подскачане) занимание с части от обекти или нефункционални елементи от обекти (като колела на детски колички, очи на кукли) или необичаен интерес към аспекти на сетивата: фиксиране към определен мирис, вкус, докосвания

Коментари