София, ул. "Леонардо да Винчи" № 4 +359 88 953 4743 aobv@mail.bg acebook

Тренировъчна програма "ПОЗИТИВНИТЕ РОДИТЕЛИ". Проектът е финансиран от Столична програма "Социални иновации"

- Постнат в Новини от

enter image description hereПърви стъпки в подкрепата на РОДИТЕЛИТЕ НА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ. enter image description hereСтартираме нашият проект Тренировъчна програма "ПОЗИТИВНИТЕ РОДИТЕЛИ". Проектът е финансиран от Столична програма "Социални иновации". Искаме да изградим действащ социален механизъм за подобряване на социалния и здравословния живот на родителите на децата и младежите с увреждания, промени към по -добро, чрез едновременна мотивационна, психологическа, социална и образователна подкрепа за подобряване качеството и стандарта на живот. Предложените мерки са за активното включване в обществото на социално уязвимата група от родители на деца и младежи с увреждания чрез насърчаване на равни възможности и осигуряване на пълноценна подкрепа за тях и семействата им. Разширяване на възможностите за подобряване качеството на живот на родителите на деца и младежи с увреждания и техните семейства, намиране на лично време и пространство и повишаване на мотивацията им за независим и достоен живот.Включили сме мотивационни тренинги, арт-ателиета и терапевтична- релаксираща йога за родители на деца със специални образователни потребности. Липсата на специализирана подкрепа за родителите на деца и младежи с увреждания, действащи и като лични асистенти и като помощник-учители. ги принуждава да напуснат работата си, да се лишат от - свободното си време, личното си пространство, социалните си контакти, интересите си за да подкрепят децата и младежите си на пълен работен ден. По този начин, децата и младежите с увреждания и техните семейства страдат и от сериозни икономически и социални неблагополучия и остават изолирани от обществото. Социалният проблем, които с настоящия проект целим да разрешим е - подкрепа на родителите на деца и младежи с увреждания, като уязвима група от обществото, за социално включване, водене на достоен, по-добър, разнообразен и здравословен живот, повишаване на самочуствието и родителския капацитет. Проектът има за цел да подобри живота на обществото от родители на деца и младежи с увреждания. Да се изгради действащ социален механизъм за значително подобряване социалния живот на родителите на децата и младежите с увреждания, промени към по –добро, чрез едновременна мотивационна, психологическа, социална и образователна подкрепа за подобряване качеството и стандарта на живот. Да се предложат мерки за активното включване на социално уязвима група от родители чрез насърчаване на равните възможности, подобрената пригодност за заетост и осигурена пълноценна подкрепа за тях и техните деца. Разширяване на възможностите за подобряване качеството на живот на хората с увреждания и техните семейства и повишаване на мотивацията им за независим и самостоятелен начин на живот. Тренировъчна програма за обществото от родители на деца и младежи с увреждания, под формата на срещи, беседи, арт-работилници, терапевтична-релаксираща йога, мотивация и други. Не ни е известно подобен комплексен подход да е прилаган специално на родители на деца и младежи с увреждания. Считаме, че резултатът, които ще се постигне, при реализиране на проекта ще доведе и допринесе до по-активно участие на родителите на деца и младежи с увреждания в социалния живот и преодоляване на социалното изключване на уязвимата група. Проектът е насочен конкретно към социално уязвимата група от 12 родители на деца и младежи с увреждания на територията на Столична община. Чрез проекта ще се реализират тренировъчни програми за обществото от родители на деца и младежи с увреждания, под формата на срещи, беседи, арт-работилници по интереси, терапевтична-релаксираща йога, мотивация и други. Комуникацията между хора със сходен начин на живот и интереси ще подпомагат родителите да подобрят самочувствието си, да намерят себе си, да подобрят благосъстоянието на ежедневните им дейности. Обмяната на опит, добри практики, идеи и ценности ще доведе до по-активно участие на родителите на деца и младежи с увреждания в социалния живот и преодоляване на социалното изключване на уязвимата група.

Коментари