София, ул. "Леонардо да Винчи" № 4 +359 88 953 4743 aobv@mail.bg acebook

СПОРТНА И ЖЕЛАНА ВАКАНЦИЯ - СПОРТНИ КАМПОВЕ И ОЩЕ НЕЩО..

- Постнат в Новини от

enter image description here На 06 август 2022 г. стартирахме проекта „Спортна и желана ваканция“, който се осъществи с финансовата подкрепа на Столична община. Проектът е по Програма за развитие на физическото възпитание и спорта и се реализира в подкрепа на «София - Европейска столица на спорта». Проектът осигури дейности и инициативи за 6 ученика с разстройства от аутистичния спектър през ваканционния период. enter image description here Всички участници включени в проекта - 6 ученика от аутистичния спектър взеха участие при реализиране на дейностите на проекта. enter image description here Ежеседмично се провеждаха тренировки по релаксираща терапевтична йога и Адаптирани кондиционни тренировки. enter image description here Реализираха се и спортно-туристически дейности enter image description here - спортни кампове в градска и извънучилищна среда, enter image description here като включиха гама от дейности, обединени около играта, enter image description here моралните ценности, забавлението, езиковото, психичното и емоционалното развитие, enter image description hereразлични спортове и други. enter image description here Спортните дейностите се изпълниха от опитни и квалифицирани треньори. enter image description here Чрез реализиране на проекта не се прекъснаха през лятната ваканция – общуването, социализацията, адаптацията, enter image description here физическото и психичното развитие на учениците от аутистичния спектър, които са от съществена важност за тях, а и спорта оказва и оказа благоприятен ефект върху физическото и емоционалното им състояние. enter image description here Спортните дейности през Ваканцията подобриха психичното здраве и емоционалното развитие на 6 ученика с разстройства от аутистичния спектър. enter image description here Стимулираха способността им за общуване. enter image description here Разви се психомоторната система и се подобри и социалното включване на децата с аутизъм. enter image description here Участието на родителите и сиблингите подобри отношенията в 6 семейства. enter image description hereОползотворяването на свободното време през Ваканцията със спорт имаше силен социален ефект. 6 ученика с аутизъм преминаха през адаптирани спортни тренировки, релаксираща терапевтична йога, спортни кампове, културно-развлекателни дейности, подобри се психично здраве и емоционално им развитие. enter image description here Бяха социално включени, щастливи и доволни 6 семейства. enter image description here Треньорите обогатиха опитът си и се мотивираха от видимия резултат. enter image description here След реализиране на дейностите децата с аутизъм са мотивирани за спортни и други извънкласни дейности, а това ще подпомогне и образователния процес. enter image description here Изпълнението на проекта затвърди доброто име на финансиращия орган – Столична община. Всяко участващо дете получи екипировка и ваканционни дни изпълнени със спорт и забавления. Времето през лятната ваканция беше оползотворено в адаптирани кондиционни тренировки, релаксиращата терапевтична йога, обща физическа подготовка, разходките сред природата, леки преходи, запознаване и с други спортни и развлекателни дейности. enter image description here Спортът е образователно и социално приобщаване и чрез реализиране на проекта мотивира 6 деца с аутизъм да са активни, доволни и щастливи, както и техните родители и треньори. enter image description here

Коментари